Vítame Vás

na stránkach spoločnosti DOPRA-VIA, popredného výrobcu asfaltových emulzií, mikrokobercov, náterov a postrekov.

Každé stavebné dielo potrebuje pravidelnú údržbu a opravu. Cestná vozovka je okrem dopravného zaťaženia atakovaná aj klimatickými účinkami. Degradácia je funkciou času, preto v správnom čase urobená správna údržba, resp. oprava je najlepšia kombinácia pre zachovanie prevádzkovej spôsobilosti vozovky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pri optimálnych finančných nákladoch. V cestnom celosvetovom staviteľstve bol, je a určite bude asfalt spojivom spĺňajúcim potrebné požiadavky na zmesi pre údržbu a opravu cestných vozoviek. Ekologicky a energeticky je výhodná aplikácia asfaltu za studena v emulgovanom stave.

Asfaltová emulzia – spojenie nespojiteľného. Voda a asfalt – dve, za normálnych okolností nespojiteľné látky. Rozptýlením asfaltu na mikroskopicky veľké kvapôčky s priemerom 3 - 5 mikrónov obalené emulgátorom, dokážu plávať vo vode bez toho, aby sa vzájomne zlepili. Výsledkom tohto fenomenálneho javu je asfaltová emulzia , ktorá umožňuje spracovávať asfalt za studena. Pri výrobe asfaltovej zmesi miešaním kameniva a asfaltovej emulzie, po kontakte emulzia – kamenivo, dochádza k štiepeniu, jednotlivé kvapky asfaltu sa oddelia od vody a opäť sa navzájom spoja a na kamenive je len čistý asfalt. Proces štiepenia je krátky a zabudovaná asfaltová zmes je schopná premávky takmer okamžite.

Technológie vhodné na údržbu a opravu cestnej siete používajúce ako spojivo asfaltovú emulziu sú: postreky, nátery, tenké emulzné kalové vrstvy a mikrokoberce.