Sídlo:
DOPRA-VIA, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava


Prevádzka a výrobňa:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok

tel. +421 2 43 424 707
+421 33 381 35 18

e-mail: dopra-via@dopra-via.sk
pezinok@dopra-via.sk

Riaditeľ spoločnosti a člen predstavenstva
Ing. Miloslav Zahradník, Aut. Ing.
tel.: +421 905 703 513

Zástupca riaditeľa spoločnosti a člen predstavenstva
Ing. Vladimír Poláček
tel.: +421 905 702 234

Výroba emulzií
Adrián Karkuš
tel.: +421 905 318 303

Mikrokoberce
Miloš Krajíček
tel.: +421 905 531 038

Nátery, postreky, výtlky, frézovanie
Ing. Vladimír Poláček
tel.: +421 905 702 234

Predaj výrobkov
Bc.Ladislav Sárkány ml.
tel.: +421 917 883 313
e-mail: predaj@dopra-via.sk